fbpx

Avdelinger og Personalet

Lilleborgen består av 44 barn fordelt på 4 avdelinger.  Avdelingene er dynamiske og vi har alltid barnas beste i tankene. Barnegruppene blir satt sammen utifra hva som er best for barna med tanke på alder, kjønn og andre forutsetninger.  I første etasje har vi de minste barna, som vi kaller for Husmus og Nøtteliten. I underetasjen er de største barna, hvor de eldste barna er en ren utegruppe med forsterket fokus på friluftsliv. De eldste har egen base i grillhytta, samtidig som de har tilgjenlige rom inne i barnehagen. Avdelingene nede kaller vi for Klatremus og Skogmus. Når man har blitt 3 år, begynner man på Klatremus. Etterhvert som man modnes vil flytter man over til Skogmus fra man er 4 -5 år og til man begynner på skolen. 

Vi er opptatt av å være tilgjenlig og ha tid til barna og jobber for å ha små barnegrupper, samtidig som begge avdelingene i hver etasje samarbeider mye. Barna skal kunne føle seg trygge på alle de voksen i Lilleborgen. 

Husmus og Nøtteliten

På småbarnsavdelingene er vi opptatt av trygge rutiner og mye omsorg. Vi er mye ute i barnehagens store uteområde og grønnsakshage, og vi er på turer i det fantastiske nærområde vårt. Vi har mange muligheter for lek og utforskning både innenfor og utenfor gjerde. Barna er også med på dyrestellet av våre fine høner og griser.

 I Lilleborgen ønsker vi at barna skal få en god og trygg tilnærming til å være ute og gi de positive naturopplevelser. Vi legger derfor tilrette for barna ulike behov og tilpasser oss utetiden etter barns alder og årstid.

Klatremus og Skogmus

Hos de største barna er vi opptatt av forutsigbare rutiner og vi setter av mye tid og rom for barnas lek. Det er viktig for oss å være tilgjenlig og ha tid til vært enkelt barn, og jobber derfor med at voksene skal være tilstede og tilgjenlig for barna. Barna er med med å stelle i grønnsakshagen og hjelpe til med dyrestellet, som er en viktig del av vår pedagogikk. Vi er og opptatt av at alle barn, uansett alder skal ha positive naturopplevelser og vil derfor tilpasse oss utetiden etter årstiden. Turdager og utetid vil derfor variere utifra årstiden vi er inne i. Alle barna hos oss har hvilestund etter lunsj. Da hører vi på lydbok eller leser bøker for barna. 

Klatremus har 1 fast turdag i uken hvor vi lager mat på bål eller har med matpakke. Vi er mye ute og filosifien vi vår er ,det vi kan gjøre inne kan vi gjøre ute. Vi har en naturlekeplass rett på utsiden av gjerde, som vi bruker mye. Det skal være rom for å få utfolde seg og spontant kunne følge barns initiativ. 

Skogmus har 2 faste turdager i uken, og deltar på både svømmekurs og skiskole iløpet av året. Vi kaller de eldste barna i barnehagen for MAXIGRUPPA. Her har vi ulike skoleforbredene aktiviteter av alle slag. Vi øver på å blir selvstendige i påkledning, kunne åpne og lukke sekken og klare seg selv på toalettet. Vi følger trampolinebøkene som går igjennom ulike begreper som er viktig å kjenne til før skolestart. Personalet -

les mer på www.norlandiabarnehagene.no/lilleborgen/