fbpx

Hvorfor velge oss?

Det å velge barnehage er ikke alltid lett. Det er mange problemstillinger dere som foreldre skal ta stilling til. 

Hvorfor skal dere som foreldre velge nettopp Lilleborgen barnehage?

Vi har skrevet litt om det vi mener er våre fordeler og styrke, i forhold til det valg dere som foreldre skal gjøre. 

Vi har også laget noen korte filmer som vi mener beskriver og forklarer Lilleborgen barnehage på en veldig god måte. Filmene om Lilleborgen barnehage kan du se nedenfor teksten her.

Det å velge barnehage er kanskje det første store valget du skal ta som får store konsekvenser for ditt barns kommende liv. Foreldre har forskjellige krav og forskjellige tilnærminger til dette valget. Vi har samlet informasjon her som kan gjøre at deres valg skal bli mer oversiktlig når dere skal sammenligne barnehagene dere skal sjekke og kanskje besøke.

Asker kommune har ny standard for tilvenning, noe vi følger. Det betyr at dere som foreldre er mer delaktig i tilvenningen. Vi beregner 5 dager til dette og pga personalet ferieavvikling begynner vi med tilvenning etter 15 august. Vi bruker hele august og september på tilvenning. Vi er opptatt av at barna og dere skal få en god start og vikitg at vi setter av tid og ressurser til akkurat dette. 

Betaling for opphold er den samme maksprisen som stortinget har vedtatt. 
Betaling for mat: kr. 420,-

Her er noe av det som gjør at vi mener vi er Askers flotteste barnehage:

Omfattende og allsidig tilbud til barna. Alt fra moderne aktiviteter i barnehagen til uteaktiviteter i grillhytte, med nærhet til dyr og natur i «Barnas Gård». Her kan barna utfolde seg i allsidighet og få utfordringer som de kan lære og mestre. Les mer om uteområdene og gården her.

Fleksibel levering og henting, da vi har åpningstider fra 7.30 til 17:00. Lilleborgen barnehage er  er blant barnehagene med lengst åpningstid i Asker. 

Gode og dedikerte medarbeidere. Våre pedagoger og medarbeidere er hver dag opptatt av barna skal ha en god opplevelse i forhold til å være i barnehagen. For at du lett skal se hvem som jobber hos oss, har alle våre ansatte godt synlige arbeidsantrekk.

Spesialpedagogisk kompetanse. Vi har pedagoger som kan ta seg av de som trenger ekstra hjelp. Vi samarbeider veldig godt med PPT og øvrige kommunale instanser.

Lederteam. I dagens moderne barnehagehverdag blir det fler og fler styreroppgaver som ikke er relatert til barn og foreldre, men rent administrative oppgaver i bedriften. I vår barnehage tar vi dette på alvor. Vår styrer Anne er dedikert arbeidet med barna og pedagogikken, samt kommunikasjon med foreldrene. Ellen som er eier, tar seg av de øvrige oppgavene, slik at Mari kan konsentrere seg om det som er viktig i barnehagen, nemlig BARNA. Ane og Ellen er det vi kaller et lederteam! I tillegg er vi opptatt av medbestemmelse, og vi har erfarne pedagoger som også støtter lederteamet når det trengs.

og Barn- nett – moderne nettbasert foreldreportal for alle plattformer og med egen APP til mobil og nettbrett. Daglig legges det ut dagsrapporter med bilder. Dette gir deg en unik mulighet til å følge med på hva barnet har vært med på i løpet av dagen. Uansett hvor du måtte være. I tillegg kan barna, gjennom bildene, enklere forklare hva de har gjort i løpet av dagen. Les mer om Vigilo her.

Godt mattilbud! Barnehagen har vann til frokost(maten tas med hjemmefra), varmmat til lunsj 2 ganger i uken og knekkebrød, frukt og grønt kl. 14.00. HVER DAG! 

IF barneulykke - heltid. Så lenge barnet ditt går i vår barnehage har vi forsikret barnet i forhold til ulykke, 24-7. Det betyr at forsikringen også gjelder når barnet ikke er i barnehagen. Last ned infobrosjyre.

Barn-nett HMS system - Alle våre ansatte er sertifisert gjennom Barn-nett. Barn-nett er utviklet for at alle barnehageansatte, både faste og vikarer, skal få en rask, effektiv og god forståelse av risiko og hvordan de best kan håndtere farlige situasjoner. Sikkerhetsrommet er utviklet av Kompetansetorget AS, i samarbeid med et stort antall barnehager, Brannvesenet og Røde Kors. Sikkerhetsrommet har egne hjemmesider: www.sikkerhetsrommet.no

Sosiale aktiviteter. I barnehagen vår har vi flere sosiale aktiviteter gjennom året. Dette for å gi foreldrene et rom for å kunne bli bedre kjent med hverandre. Vi opplever at mange tilflyttere til kommunen velger oss som barnehage. De sosiale aktivitetene gir foreldre mulighet til å bli kjent med hverandre og kanskje skape et nytt nettverk. Aktivitetene er Foreldrekaffe, Høstfest med utstilling og auksjon, Lucia, Påskefrokost og Sommerfest. I tillegg har vi Besteforeldrekaffe, hvor alle besteforeldre er invitert. Dette er veldig populært.

Og til slutt vil vi nevne at vi har dugnad i barnehagen vår. Dette er en vinn, vinn situasjon for alle parter. Barna elsker at foreldrene er med i barnehagen og hjelper til og at dere gjør noe sammen. Dere treffer andre foreldre og blir kjent gjennom å gjøre noe sammen i fellesskap. Og sist , men ikke minst, barnehagen får gjort en masse som frigjør ressurser i et ellers ganske stramt budsjett. Pengene vi sparer går direkte tilbake til ders barn!

Om du/dere ønsker å besøke barnehagen er det enkelt å avtale tid med vår styrer, Janne. Ring henne for en hyggelig prat på 

66 79 40 19

Du kan også sende en e-post: post@lilleborgenbarnehage.no