fbpx

Naturbarnehage

Lilleborgen barnehage er en naturbarnehage, og vi er opptatt av å være mye ute.
Vinteren, våren, sommeren og høsten har ulike kvaliteter som barn skal erfare. 

Vi skal legge til rette for at barna opplever og utforsker naturen og naturens mangfold,
og at de får gode opplevelser med friluftsliv året rundt (R17:52). For at barna skal få positive opplevelser knyttet til aktiviteter ute, er det viktig at barna får oppleve forskjellig vær og årstidenes skiftninger.

Vi er opptatt av at det vi kan gjøre inne, kan vi også gjøre ute.
Uteområdene våre er varierte og utfordrende, og innbyr til mye variert lek, samtidig som barna får gode muligheter til å utvikle sin kroppsbeherskelse og sine motoriske ferdigheter.

Barnehagen har også mange gode turmuligheter, da vi er sentrumsnær samtidig som vi har kort vei til skog og mark. Barna får være tett på naturen og lærer å ha respekt for andre mennesker og dyrene rundt oss. Naturen serverer et mangfold av muligheter og har i tillegg utfordringer for alle.

Lek i naturen er helt sentralt, da barna får kontakt med naturen uten å være bevisst på
akkurat det. Denne nærheten til natur vil påvirke barna gjennom resten av oppveksten og
gi dem et ønske om å ta vare på naturen.

Ulike studier viser også at det er mindre konflikter mellom barn og mindre støy når de
leker ute. De mulighetene naturen gir stimulerer også til fantasi og kreativitet (KD, 2006).