fbpx

Visjoner og verdier

Vår visjon er 

«Et hjem borte - med rom for opplevelser, glede, lek og læring»

I Lilleborgen barnehage har vi en visjon om å være «et hjem borte».
Vi skal ikke være en erstatter for hjemmet, men et sted der barna skal kunne føle seg trygge
og få muligheten til å utvikle seg til den beste utgaven av seg selv. 

Vi er opptatt av engasjement og respekt for hver enkelt, og at barna skal bli anerkjent som subjekt og et enkeltindivid som har rett til sine tanker og følelser.
Det er viktig at barna får møte utfordringer tilpasset deres alder og modenhet, samtidig som
de har trygge, anerkjennende, lyttende, tilstedeværende og støttende voksne rundt seg. 

Sammen har personalet kommet fram til tre verdier vi ønsker at skal kjennetegne oss i Lilleborgen:

  • KJÆRLIG OMSORG
  • GLEDE
  • ANSVARLIGHET

 

Vi kaller vår pedagogikk for «Husmannspedagogikk», der natur og hverdagsaktiviteter
er i fokus. Vi har kjøkkenhage og dyr, og er opptatt av å ta med barna i det daglige
arbeidet; stelle og mate dyrene, kaste søppel, lage mat osv.

Vi er også opptatt av gjenbruk og ønsker at barna skal lære å ta vare på tingene vi har.
Alt dette gir veldig gode læringsmuligheter for barna.
Verdiene våre gjenspeiler seg også godt i dette.